‘Chi phí khác’ quý II của đại gia bia Sabeco tăng đột biến

(muacophieu.com) – Theo báo cáo tài chính quý II/2021 của Tổng công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, SAB, sàn HOSE), chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, nhưng chi phí bán hàng lại tăng mạnh, đặc biệt “chi phí khác” tăng rất mạnh.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Sabeco trong quý II ghi nhận 7.226 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp trong quý II đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Sabeco trong quý II năm nay đạt 1.071 tỷ đồng, giảm 12% so với quý II năm trước. Công ty cho biết, sự bùng phát làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, dẫn đến kết quả lợi nhuận thấp hơn so với quý II/2020.

Trong cơ cấu chi phí, chi phí tài chính ghi nhận mức 7,3 tỷ đồng, giảm 138% so với cùng kỳ năm trước; lãi/lỗ trong công ty liên kết ghi nhận 12,7 tỷ đồng, giảm 78% cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp là 96,3 tỷ đồng, giảm 54%.

Trong khi đó, một số khoản chi phí tăng lên trong giai đoạn quý II/2021, cụ thể chi phí bán hàng tăng 39% so với cùng kỳ, ghi nhận mức 1.101 tỷ đồng; “chi phí khác” tuy có quy mô không lớn trong cơ cấu chi phí, nhưng lại gây chú ý về tốc độ tăng 210% so với cùng kỳ, ghi nhận giá trị hơn 8 tỷ đồng trong quý II/2021.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 13.088 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.057 tỷ đồng, tăng 6% cùng kỳ./.