CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu tài chính là một trong những yếu tố được nhiều doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư quan tâm. Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các chỉ tiêu về tài chính đã góp phần tạo nên một bức tranh tổng thể. Đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là một hoạt động tất yếu trong chiến lược kinh doanh đó.

Chỉ tiêu tài chính là gì? Ý nghĩa của việc đánh giá tài chính doanh nghiệp ra sao? Và các tiêu chí để đánh giá các chỉ tiêu này như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn, xin mời các bạn cùng đến với bài viết sau của Mua cổ phiếu. 

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Tìm hiểu về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu tài chính là gì?

Chỉ tiêu tài chính chính là các mốc tài chính để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Các vấn đề liên quan đến tài chính –  kế  toán của doanh nghiệp sẽ được thể hiện qua các chỉ tiêu này. Thông qua các chỉ tiêu về tài chính, các nhà quản trị sẽ có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đồng thời, qua đây nhà đầu tư sẽ đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào.

Xem thêm: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 

Trong chỉ tiêu tài chính có các khái niệm mà bạn cần nắm rõ. Đó là:

  • Vốn điều lệ: số vốn này sẽ được ghi vào điều lệ của doanh nghiệp, đây chính là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp vào.
  • Cổ phiếu đang lưu hành: là số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp hiện đang được lưu hành trên thị trường.
  • Cổ phiếu quỹ: là cổ phiếu được mua; bán lại trên thị trường khi đã phát hành bởi chính tổ chức phát hành.
  • Doanh thu thuần: sau khi trừ đi các khoản giảm trừ mà doanh nghiệp đạt được trong năm tài chính thì doanh thu thuần sẽ là tổng số doanh thu bán hàng của doanh nghiệp.
  • Lợi nhuận sau thuế:  là mức lợi nhuận mà doanh nghiệp thu về trong năm tài chính. Được tính là: (lợi nhuận trước thuế – thuế thu nhập doanh nghiệp).
Các khái niệm liên quan

Ý nghĩa của việc đánh giá chỉ tiêu tài chính

Việc đánh giá các chỉ tiêu tài chính vừa có lợi cho doanh nghiệp, vừa mang đến cho nhà đầu tư nhiều góc nhìn mới. Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là một vấn đề quan tâm của cả nhà đầu tư bên trong, bên ngoài doanh nghiệp. Không chỉ vậy, đây còn là mối quan tâm của các bên liên quan đến doanh nghiệp. Bởi lẽ thông qua việc đánh giá hiệu quả tài chính, nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định đầu tư theo hướng hợp lý và đúng đắn hơn. Bên cạnh đó, họ còn có thể có những bước điều chỉnh nguồn vốn phù hợp với nhu cầu cũng như diễn biến thị trường.

Ý nghĩa của việc đánh giá các chỉ tiêu

Phân loại chỉ tiêu tài chính

Trong hoạt động của một doanh nghiệp, khi nhắc đến tài chính thì có rất nhiều chỉ tiêu cần phân tích. Chính vì lẽ đó mà cũng được phân loại thành nhiều chỉ tiêu khác nhau. Tùy vào từng loại doanh nghiệp và mục đích cũng như đặc trưng của doanh nghiệp. Một số chỉ tiêu tài chính mà bạn cần áp dụng để phân tích trong quá trình đầu tư của mình như sau.

Phân loại các chỉ tiêu

Chỉ tiêu tài chính thanh toán ngắn hạn

Trong các chỉ tiêu thì thanh toán ngắn hạn được xem là một trong những chính sách tốt. Các chỉ tiêu này được sử dụng để xác định khả năng đáp ứng các nhu cầu chi trả phát sinh trong vòng 1 năm của doanh nghiệp. Đối với những chủ nợ trong ngắn hạn của doanh nghiệp; tỷ lệ này càng cao càng tốt vì nó phản ánh khả năng đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi trả của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần xem xét việc đầu tư vào các tài sản lưu động còn thiếu hiệu quả khi tỷ lệ này càng cao. Ngược lại, dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính khi tỷ lệ này càng nhỏ.

Nghĩa là:

  • Nếu chỉ số thanh toán ở mức trên 1: An toàn
  • Nếu chỉ số thanh toán ở mức dưới 1: Có thể doanh nghiệp đang dùng các khoản vay ngắn hạn để tài trợ cho các tài sản dài hạn; dẫn đến vốn lưu động ròng âm.

Có thể áp dụng công thức tính chỉ số thanh toán ngắn hạn như sau:

Chỉ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn

Chỉ tiêu tài chính thanh toán nhanh

So với hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh sẽ đánh giá khả năng sẵn sàng thanh toán nợ ngắn hạn cao hơn. Việc này đồng nghĩa với điều là khả năng chuyển hoá thành tiền mặt của tài sản lưu động sẽ nhanh chóng hơn. 

Một lượng hàng tồn kho quá lớn còn là một dấu hiệu không tốt trong ngắn hạn. Điều này cho thấy doanh nghiệp dự đoán quá cao về khả năng bán hàng nếu lượng hàng tồn kho quá lớn. Chính vì vậy, dẫn đến sản xuất quá nhiều hoặc mua quá nhiều hàng dự trữ. Người ta sẽ loại trừ đi hàng tồn kho trong doanh nghiệp nếu muốn áp dụng chỉ tiêu thanh toán nhanh.

Hiểu theo cách cơ bản đó là: 

Tài sản lưu động = Tổng giá trị vốn lưu động – Giá trị hàng tồn kho

Chỉ tiêu thanh toán nhanh

Chỉ tiêu tài chính thanh toán lãi vay

Chỉ số thanh toán lãi vay sẽ đánh giá mức độ lợi nhuận; trước khi trả lãi vay đảm bảo khả năng trả lãi hàng năm. Cũng giống như các chỉ tiêu khác, chỉ số thanh toán lãi vay cũng sẽ giúp bạn nhìn nhận về doanh nghiệp chính xác hơn. Khi chỉ số nhỏ hơn 1, cho thấy doanh nghiệp đang nằm ở vùng không an toàn. Nghĩa là doanh nghiệp đó đang bị lỗ hoặc sắp phá sản. Ngược lại, doanh nghiệp đang hoạt động tốt, an toàn cho nhà đầu tư nếu chỉ số này = 2.

Có thể áp dụng công thức tính chỉ số thanh toán lãi vay như sau:

Chỉ số lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi (EBIT) / Chi phí trả lãi vay

Chỉ tiêu thanh toán lãi vay

Chỉ tiêu tài chính hoàn trả nợ vay

Chỉ số này đánh giá khả năng không phải từ lợi nhuận hạch toán mà từ tiền mặt. Qua đó:

  • Nếu chỉ số này <1: doanh nghiệp bị lỗ
  • Nếu chỉ số tối thiểu = 2: an toàn

Có thể áp dụng công thức tính chỉ số hoàn trả nợ vay như sau:

Chỉ số hoàn trả nợ vay = (Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD + Thuế thu nhập 

+ chi phí trả lãi vay) / Chi phí trả lãi vay

Chỉ tiêu hoàn trả nợ vay

Chỉ tiêu tài chính thanh toán lãi vay

Khả năng trả phần lãi của khoản đi vay của doanh nghiệp sẽ được thể hiện qua tỷ số khả năng trả lãi. Tỷ lệ này không biểu hiện được khả năng trả cả phần gốc lẫn phần lãi ra sao. Qua đó, chúng ta sẽ biết được tình hình chi trả lãi vay của doanh nghiệp. Cụ thể, nếu tỷ lệ đó lớn hơn 1 thì công ty hoàn toàn có khả năng trả lãi vay. Hoặc công ty đã vay quá nhiều so với khả năng của mình; hoặc công ty kinh doanh kém đến mức lợi nhuận thu được không đủ trả lãi vay nếu tỷ lệ nhỏ hơn 1.  Và mức an toàn tối thiểu: 1 lần.

Có thể áp dụng công thức tính chỉ số thanh toán lãi vay như sau:

(Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao + Chi phí trả lãi vay) / 

(Tiền trả nợ gốc + Chi phí trả lãi vay)

Chỉ tiêu tài chính

Chọn doanh nghiệp dựa vào chỉ tiêu tài chính

Không thể phủ nhận rằng hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp phát hành cổ phiếu. Chính vì vậy mà việc lựa chọn địa điểm đáng tin để đầu tư là nỗi lo của nhiều người. Sau khi phân tích các chỉ tiêu tài chính của Techcombank và VPBank; chúng tôi nhận thấy đây có thể là nơi đầu tư uy tín dành cho bạn.

Lựa chọn doanh nghiệp uy tín

Với sự phục hồi kinh tế hậu Covid cũng như tiềm năng tăng trưởng mạnh, Techcombank và VPBank là hai ngân hàng đang phát triển hiện nay. Chúng nằm trong top các ngân hàng mạnh nhất vào thời điểm này. Cổ phiếu tại đây cũng tốt và khả năng sinh lời cao. Các chỉ tiêu tài chính đều thể hiện được Techcombank và VPBank đang nằm ở mức an toàn thích hợp để bạn đầu tư.

Chỉ tiêu tài chính sẽ giúp bạn đánh giá đúng về thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, bạn sẽ lựa chọn được các doanh nghiệp tốt để đầu tư. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn mới hơn về tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, với các công thức tính toán mà Mua cổ phiếu đã cung cấp ở trên, hy vọng bạn sẽ áp dụng chúng một cách dễ dàng. Chúc bạn may mắn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN