CKG, MWG, SSB, BCG, AAT, BAF, TVC: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CTCP Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG): Từ ngày 3/10 đến 31/10, Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Hùng đăng ký mua khớp lệnh 300.000 cổ phiếu CKG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,35% vốn. 

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG): Tháng 9, công ty đã mua 157.771 cổ phiếu MWG để thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP của những nhân viên đã nghỉ việc, nâng lượng nắm giữ lên 327.421 đơn vị. 

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) (SSB): Ngày 3/10, lãnh đạo ngân hàng đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu SSB theo chương trình ESOP

-6734-1664374885.png

Nguồn:CBTT

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG): Ngày 3/10, Thành viên HĐQT Bùi Thành Lâm đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu BCG theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 4,18 triệu đơn vị, chiếm 0,78% vốn. 

CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT): Từ ngày 30/8 đến 28/9, Chủ tịch HĐQT Trịnh Xuân Lâm đã mua khớp lệnh 3 triệu cổ phiếu AAT, nâng lượng nắm giữ lên 7,55 triệu đơn vị, chiếm 11,84% vốn. 

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF): Từ ngày 30/9 đến 28/10, cổ đông lớn CTCP Siba Holdings đăng ký mua 24,61 triệu cổ phiếu BAF theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 54,04 triệu đơn vị, chiếm 37,65% vốn. Từ ngày 30/9 đến 28/10, các lãnh đạo công ty đăng ký bán cổ phiếu BAF theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

-8575-1664374885.png

Nguồn:CBTT

CTCP Thế giới Số (DGW): Từ ngày 3/10 đến 1/11, Giám đốc chi nhánh Tô Tiểu Ngọc đăng ký bán khớp lệnh 120.000 cổ phiếu DGW, giảm lượng nắm giữ xuống 85.645 đơn vị, chiếm 0,05% vốn. 

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Từ ngày 3/10 đến 1/11, Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng đăng ký bán 200.000 cổ phiếu TVB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 2,81 triệu đơn vị tương đương 2,5% vốn. 

CTCP Everpia (EVE): Ngày 21/7, cổ đông lớn America LLC đã mua 800.000 cổ phiếu EVE, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 2,86 triệu đơn vị, chiếm 6,47% vốn. 

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE): Từ ngày 3/10 đến 4/10, lãnh đạo và đơn vị liên quan đến lãnh đạo công ty đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu CRE.

-7254-1664374885.png

Nguồn:CBTT

CTCP SAMETEL (SMT): Từ ngày 20/9 đến 23/9, CTCP Louis Capital, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Mai Long, đã bán toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu SMT.

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí việt (TVC): Từ ngày 19/9 đến 23/9, Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng đã mua 345.000 cổ phiếu TVC trên 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 7,23 triệu đơn vị, chiếm 6,1% vốn. Từ ngày 29/9 đến 28/10, ông Tùng đăng ký mua tiếp 1 triệu cổ phiếu TVC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 8,23 triệu đơn vị.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Từ ngày 3/10 đến 28/10, CTCP Đầu tư iCapital, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Trần Thị Len, đăng ký mua 700.000 cổ phiếu HJS theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 700.000 đơn vị.

CTCP Vinavico (CTA): Ngày 23/9, cổ đông lớn Lê Tuấn Điệp đã mua 151.300 cổ phiếu CTA, nâng lượng nắm giữ lên 1,3 triệu đơn vị, chiếm 13,59% vốn. 

CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS): Ngày 26/9, Ủy viên HĐQT Nông Văn Lạc đã bán 800.000 cổ phiếu trên 1,58 triệu cổ phiếu đăng ký bán, giảm lượng nắm giữ xuống 801.419 đơn vị, chiếm 22,72% vốn. 

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS): Ngày 22/9, cổ đông lớn Trương Phước Tuệ đã bán 400.000 cổ phiếu HWS, giảm lượng nắm giữ xuống 6,66 triệu đơn vị, chiếm 7,63% vốn. 

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS): Ngày 23/9, ông Lê Tuấn Điệp không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 300.000 cổ phiếu DPS, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4,89% tương đương 1,52 triệu đơn vị.

CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP): Từ ngày 3/10 đến 28/10, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phi Anh đăng ký mua 800.000 cổ phiếu THP theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 11,03 triệu đơn vị.