Đức Giang (DGC) đưa thêm “hàng hot” ngành hoá chất lên sàn: quý 1 lãi 350 tỷ đồng cao hơn cả vốn điều lệ, trả cổ tức tiền mặt 200%

Huyền Trang

Theo Nhịp sống kinh tế