FMC – Hưởng lợi xuất khẩu khi đồng USD tăng giá

[FMC](https://tcinvest.tcbs.com.vn/tc-price/tc-analysis?ticker=FMC) đã chính thức công bố thông tin về KQKD Q3/2022. Một số điểm nhấn như sau:
* Doanh thu đạt mức 1,752 tỷ đ, +8% yoy. Và duy trì đà tăng trưởng dương liên tiếp trong gần 10 quý gần nhất
* Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ mức 9.3% tại Q3/2021 lên mức 11.2% trong Q3/2022 nhờ giá tôm nhìn chung vẫn đang duy trì ở mức cao.
![image.png](file-guid:9ef536a3-24e1-4978-8bd6-abdd4964a0b6 “image.png”)
* Bên cạnh đó, nhờ đặc thù là doanh nghiệp xuất khẩu, trong bối cảnh đồng USD liên tục tăng giá trong thời gian vừa qua đã giúp [FMC](https://tcinvest.tcbs.com.vn/tc-price/tc-analysis?ticker=FMC) gia tăng ghi nhập doanh thu từ hoạt động tài chính:
![image.png](file-guid:29d6458e-04a1-42d1-a2c7-dd4f780f8803 “image.png”)
* Nhờ gia tăng quy mô doanh thu, cải thiện biên lợi nhuận gộp và gia tăng thu nhập tài chính, LNST đạt mức 77 tỷ đồng, +36% yoy.
* Như vậy, tính đến lũy kế 9T/2022, [FMC](https://tcinvest.tcbs.com.vn/tc-price/tc-analysis?ticker=FMC) đã ghi nhận gần 4.5k tỷ đ doanh thu, ~ +19.6% yoy; và 240 tỷ đ LNST, +36% yoy.
* Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu cũng chị sự điều chỉnh chung với thị trường trong thời gian qua. NĐT nên quan sát thêm điều kiện chung trước khi đưa ra quyết định giải ngân mới:
![image.png](file-guid:ffbd2662-867c-4ed8-8376-4f1d557caa1b “image.png”)
![image.png](file-guid:b5761eae-2589-4f9b-afd7-b6bc690fa0fb “image.png”)