Giờ đặt lệnh chứng khoán

Kiến thức là vô tận khi chơi chứng khoán. Thế nhưng, nếu không có kiến thức kết hợp cùng kỹ năng thì bạn sẽ không thể nào thành công từ lĩnh vực này được. Chơi chứng khoán không có nghĩa bạn đặt cược rồi nhìn sàn chứng khoán biến động. Sau khi mở tài khoản, nạp tiền vào tài khoản, bước tiếp theo là đặt lệnh. Để có thể đặt lệnh, bạn cần phải nắm giờ đặt lệnh chứng khoán của các sàn giao dịch. 

Tham khảo bài viết Phí giao dịch chứng khoán Techcombank

Giờ đặt lệnh chứng khoán

Giờ mở cửa/ đóng phiên giao dịch

Khi tìm hiểu về chứng khoán, chắc bạn đã nghe qua thị trường chứng khoán ở Việt Nam được điều tiết bởi 3 sàn chứng khoán. Đó là:

 • Sàn chứng khoán Hose _ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM
 • Sàn chứng khoán HNX _ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Sàn chứng khoán Upcom _ Thuộc sàn Hnx

Giờ mở phiên giao dịch mỗi ngày khi sáng là 9h. Và kết thúc phiên giao dịch chứng khoán lúc 11h30. Vào buổi chiều sẽ mở vào lúc 13h và  kết thúc vào lúc 15h. Vậy nên, mọi người cân nhắc khi đặt lệnh giao dịch vào cuối giờ làm việc của phiên giao dịch.

 Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần lưu ý giờ đặt lệnh chứng khoán:

 • Phiên giao dịch định kỳ đóng cửa sẽ diễn ra từ 14h30 – 14h45 => Tất cả các lệnh giao dịch sẽ được thực hiện vào khung thời gian này
 • Sau 14h45 chỉ có sàn HNX hỗ trợ thực hiện lệnh sau giờ giao dịch. Đối với sàn Hose thì không áp dụng.

Tham khảo bài viết: Cách đặt lệnh mua cổ phiếu trên techcombank

Chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên phiên chiều 23/12 | Chứng khoán | Vietnam+ (VietnamPlus)

Giờ đặt lệnh chứng khoán

Cả 3 sàn HOSE, HNX, Upcom và chứng khoán phái sinh có giờ đặt lệnh chứng khoán gần như là trùng khớp:

 • Các sàn có giờ giấc giao dịch sai lệch nhau tối đa 15 phút.
 • Đều giao dịch trong khung giờ 9h00 đến 14h45 – Và nghỉ trưa từ 11h30 – 13h00.

Trong giờ đặt lệnh, theo quy định còn chia ra các phiên với các lệnh mua bán khác nhau. Cụ thể giờ đặt lệnh của các sàn chứng khoán, bạn theo dõi dưới đây nhé! 

Tham khảo bài viết: Thời gian đặt lệnh chứng khoán

Khớp lệnh là gì? 5 loại lệnh trong giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cần nắm rõ

Giờ đặt lệnh chứng khoán sàn HOSE

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ, sàn Hose có giờ đặt lệnh chứng khoán như sau:

Thời gian giao dịch Phương thức giao dịch Lệnh thực hiện
9h00- 9h15p -Khớp lệnh định kỳ

-Khớp lệnh thỏa thuận

-ATO, LO (ATO ưu tiên trước LO)

-Lệnh thỏa thuận

9h15-11h30p -Khớp lệnh liên tục

-Khớp lệnh thỏa thuận

-LO/MP/MOK/MAK/MTL

-Lệnh thỏa thuận

11h-13h    Nghỉ giữa phiên
13h- 14h30p -Khớp lệnh liên tục

-Khớp lệnh thỏa thuận

-LO/MP/MOK/MAK/MTL

-Lệnh thỏa thuận

14h30p- 14h45p -Khớp lệnh định kỳ

-Khớp lệnh thỏa thuận

-ATC, LO, (ATC ưu tiên trước LO)

-Lệnh thỏa thuận

14h45p- 15h -Khớp lệnh thỏa thuận -Lệnh thỏa thuận

 

Đối với trái phiếu:

 • Chỉ có giao dịch thỏa thuận.
 • Lệnh mua và bán được thực hiện từ 9h00 – 15h00.
 • Không giao dịch vào giờ nghỉ trưa.

Quy định đặt lệnh sàn Hose:

 • Trong phiên khớp lệnh định kỳ: Nhà đầu tư không được hủy lệnh giao dịch đã được đặt. Bạn chỉ được phép hủy các lệnh gốc hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện của phiên định kỳ trước đó.
 • Trong phiên khớp lệnh liên tục: Cho phép hủy và sửa lệnh.
 • Trong phiên giao dịch thỏa thuận: Không cho phép giao dịch thỏa thuận đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Giờ đặt lệnh chứng khoán sàn HNX

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, sàn HNX có quy định giờ đặt lệnh chứng khoán như sau:

Thời gian giao dịch Phương thức giao dịch Lệnh thực hiện
9h00- 11h30p -Khớp lệnh liên tục

-Khớp lệnh thỏa thuận

-LO/MP/MOK/MAK/MTL 

-Lệnh thỏa thuận

11h30- 13h   Nghỉ giữa phiên
13h-14h30p -Khớp lệnh liên tục

-Khớp lệnh thỏa thuận

-LO/MP/MOK/MAK/MTL

-Lệnh thỏa thuận

13h- 14h30p -Khớp lệnh định kỳ

-Khớp lệnh thỏa thuận

-ATC, LO, (ATC ưu tiên trước LO)

-Lệnh thỏa thuận

14h30p- 14h45p -Khớp lệnh thỏa thuận -Lệnh thỏa thuận
14h45p- 15h Giao dịch sau giờ PLO

 

Đối với trái phiếu:

 • Thời gian giao dịch từ 9h00 – 15h00
 • Không giao dịch vào thời gian nghỉ trưa

Quy định khi đặt lệnh chứng khoán tại sàn HNX:

 • Không lệnh định kỳ: Không có khớp lệnh định kỳ chỉ có khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
 • Khớp lệnh liên tục: Được đặt đồng thời lệnh mua và lệnh bán đối với 1 loại chứng khoán. Được hủy và sửa lệnh.

 

Giờ đặt lệnh chứng khoán sàn Upcom

Sàn Upcom có quy định về giờ đặt lệnh chứng khoán như sau:

Giờ đặt lệnh Phương thức giao dịch Lệnh thực hiện
9h- 11h30p -Khớp lệnh liên tục

-Khớp lệnh thỏa thuận

-LO/MP/MOK/MAK/MTL 

-Lệnh thỏa thuận

11h30p- 13h Nghỉ giữa phiên
13h- 15h -Khớp lệnh liên tục

-Khớp lệnh thỏa thuận

-LO/MP/MOK/MAK/MTL 

-Lệnh thỏa thuận

 

Quy định của sàn Upcom:

 • Không có khớp lệnh định kỳ.
 • Không có phiên giao dịch mở cửa và đóng cửa.
 • Không được phép đặt lệnh ATO và ATC.

Các lệnh giao dịch chứng khoán

Tham khảo bài viết: Hướng dẫn đặt lệnh mua cổ phiếu trên techcombank

Đối với các nhà đầu tư mới, chắc là khi xem qua bảng giờ đặt lệnh chứng khoán sẽ khó hiểu các thuật ngữ. Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn dễ hiểu hơn. Hãy xem qua và ghi nhớ chúng nhé.

Các phiên giao dịch chứng khoán:

Phiên giao dịch ATO  

   Phiên giao dịch chứng khoán tại thời điểm mức giá mở cửa.

Phiên giao dịch ATC  

   Phiên giao dịch chứng khoán tại thời điểm mức giá đóng cửa.

Phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ  

   Là phương thức giao dịch được xác định thông qua việc so khớp lệnh tại 1 thời điểm xác định.

Phiên giao dịch khớp lệnh liên tục  

   Là phương thức giao dịch được xác định khi so khớp lệnh tại thời điểm  lệnh được nhập vào hệ thống.

Phiên giao dịch thỏa thuận

 

Các lệnh giao dịch chứng khoán:

Lệnh ATO   Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh mở cửa.
Lệnh ATC   Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh đóng cửa.
Lệnh LO   Lệnh giới hạn
Lệnh MP   Lệnh thị trường
Lệnh MOK  

  Lệnh mua/ bán nếu không được thực hiện toàn bộ thì sẽ được hủy ngay sau khi lệnh được nhập vào hệ thống

Lệnh MAK  

  Lệnh mua bán được thực hiện toàn bộ hoặc một phần. Và phần còn lại sẽ được hủy ngay sau khi so khớp lệnh.

Lệnh LPO   Lệnh khớp sau giờ giao dịch

 

Hiểu rõ các giờ đặt lệnh chứng khoán sẽ giúp bạn không có những sai sót trong quá trình giao dịch. Trên là những điều bạn cần phải xem qua để đặt lệnh cho đúng. Chúc bạn có những giây phút tuyệt vời với chứng khoán!