NLG, VIB, HBC, HPX, CMG, CRE, MIM: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Từ ngày 5/9 đến 27/9, Giám đốc Đầu tư Phạm Đình Huy đã bán 1,6 triệu cổ phiếu NLG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 41.604 đơn vị. 

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Từ ngày 4/10 đến 2/11, ông Đỗ Xuân Thụ, cha của Thành viên HĐQT Đỗ Xuân Hoàng, đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu VIB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 2,53% vốn tương đương 53,4 triệu đơn vị. Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Đỗ Thu Giang, con gái ông Hoàng, đăng ký mua 5,5 triệu cổ phiếu VIB theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, nâng lượng nắm giữ lên 7,39 triệu đơn vị, chiếm 0,35% vốn. 

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): Từ ngày 5/10 đến 3/11, lãnh đạo công ty đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu HBC theo chương trình ESOP của công ty.

-2287-1664458140.png

Nguồn:CBTT

CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX): Phó Tổng Giám đốc Đỗ Qúy Thành đăng ký bán 7,75 triệu cổ phiếu HPX, giảm lượng nắm giữ xuống 1,17 triệu đơn vị, chiếm 0,38% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 5/10 đến 3/11. 

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG): Từ ngày 25/8 đến ngày 23/9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hồng Nhung, đã bán khớp lệnh 2,91 triệu cổ phiếu CMG, giảm lượng nắm giữ xuống 30 đơn vị. 

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE): Ngày 4/10, Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Hưng đăng ký thực hiện quyền mua 5,77 triệu cổ phiếu CRE, nâng lượng nắm giữ lên 11,54 triệu đơn vị. 

CTCP Khoáng sản và Cơ khí (MIM): Từ ngày 30/9 đến 28/10, Thành viên Ban kiểm soát Phạm Hữu Thu đăng ký mua 500.000 cổ phiếu MIM theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 721.771 đơn vị.