NT2 – Phòng thủ bền vững

NT2 là nhà sản xuất điện khí hiện đại nhất và có hiệu suất cao nhất Việt Nam. NT2 hiện đang quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 với công suất thiết kế 750 MW. Mỗi năm, công ty sản xuất khoảng 4,5 tỷ kWh, tương đương 4% sản lượng điện cả nước. Điểm nhấn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm: (1) Nhu cầu tiêu thụ điện năng ở Việt Nam vẫn còn rất lớn (2) tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 trên nền thấp so với năm 2021 (3) Tình hình tài chính lành mạnh khi đã trả hết nợ vay dài hạn là tiền đề để NT2 gia tăng tỉ lệ chi trả cổ tức trong thời gian tới.

Sử dụng mô hình phân tích 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô ngành, (Moat) Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực tăng giá (Margin of safety), chúng tôi cho rằng NT2 là một cổ phiếu phù hợp cho những nhà đầu tư dài hạn hưởng cổ tức. Chúng tôi dự báo công ty đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 21.7% trong năm 2022, hiện tại NT2 đang giao dịch tại mức P/Efw 2022 là 9.9 lần.

Xem chi tiết báo cáo tại đây