PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phân tích báo cáo tài chính là kiến thức quan trọng giúp nhà đầu tư có cái nhìn khách quan hơn khi đầu tư. Đây là một trong các phương pháp giúp doanh nghiệp có thể nhìn nhận rõ hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đọc và phân tích tài chính trong báo cáo là một trong những kỹ năng không thể thiếu của nhà đầu tư.

Trong bài viết này, Mua cổ phiếu sẽ khái quát các vấn đề về nội dung này ở dạng khung cơ bản. Với mong muốn cung cấp thông tin giúp cho những người sử dụng đánh giá chính xác sức mạnh tài chính. Đừng bỏ qua bài viết sau đây bạn nhé!

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Phân tích báo cáo tài chính

Tìm hiểu về phân tích báo cáo tài chính 

Khả năng sinh lời cũng như triển vọng của doanh nghiệp được biết đa số là thông qua báo cáo tài chính. Dựa vào đó, nhà đầu tư thực hiện các phương pháp phân tích để lựa chọn đầu tư. Để hiểu được phân tích báo cáo tài chính là gì chúng ta cần biết về báo cáo tài chính ra sao. Cùng Mua cổ phiếu tìm hiểu bạn nhé!

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là là những báo cáo tổng hợp cung cấp thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền trong kỳ của doanh nghiệp. Có thể hiểu theo cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm: khả năng sinh lợi và thực trạng tài chính cho những người quan tâm. Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm. Nó mang tính bắt buộc, do Nhà nước quy định với mục đích chủ yếu là cung cấp thông tin cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính là gì?

Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, đánh giá dữ liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích thích hợp để tiến hành; nhằm cung cấp thông tin hữu ích, đáp ứng yêu cầu thông tin từ nhiều phía của người sử dụng.

Phân tích tài chính

Nội dung của phân tích báo cáo tài chính

Trong báo cáo tài chính, khi thực hiện phân tích nó thì chúng ta không thể bỏ qua một số nội dung chính sau:

 • Đánh giá khái quát tình hình tài chính
 • Phân tích cấu trúc tài chính
 • Phân tích tình hình thanh toán
 • Phân tích rủi ro tài chính
 • Phân tích cân bằng tài chính
 • Phân tích kết quả kinh doanh
 • Phân tích khả năng sinh lợi
 • Phân tích dòng tiền
 • Dự báo các chỉ tiêu tài chính
 • Định giá doanh nghiệp.
Nội dung của phân tích báo cáo

Mục đích của phân tích báo cáo tài chính 

Phân tích BCTC với mục đích giúp người sử dụng thông tin có căn cứ tin cậy. Đồng thời, làm giảm sự phụ thuộc vào linh cảm, vào dự đoán và vào trực giác. Qua đó, tạo sự chắc chắn cho các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Với tư cách là công cụ của quản lý, phương pháp này còn giúp người sử dụng thông tin đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi và triển vọng của doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Mục đích của phương pháp phân tích

Có nhiều nhóm người khác nhau quan tâm đến phương pháp phân tích này như:

 • Ban giám đốc
 • Hội đồng quản trị
 • Các nhà đầu tư
 • Các cổ đông
 • Các chủ nợ
 • Các khách hàng chính
 • Những người cho vay
 • Các nhân viên ngân hàng
 • Các nhà quản lý
 • Các nhà bảo hiểm

Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính

Dựa vào khái niệm chung về phân tích báo cáo tài chính cũng như mục đích của nó; chúng ta cũng có thể khái quát được một số ý nghĩa quan trọng của nó như:

 • Cung cấp những thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các thông tin này sẽ được cập nhất tại thời điểm báo cáo cùng với những kết quả hoạt động mà doanh nghiệp đạt được trong hoàn cảnh đó;
 • Các vấn đề về an ninh tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp; tính hợp lý của cấu trúc tài chính… sẽ được đánh giá chính xác hơn qua quá trình phân tích. Từ đây, các nhà quản lý khi đề ra các quyết định quản trị sẽ đúng đắn vì có căn cứ tin cậy, khoa học;
 • Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ nắm bắt được sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi, dự báo được nhu cầu tài chính và triển vọng phát triển.
Ý nghĩa của phân tích BCTC

Bên cạnh đó, phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp những chỉ tiêu kinh tế – tài chính cần thiết. Từ đây, việc kiểm tra, đánh giá tình hình kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh sẽ toàn diện và có hệ thống hơn. Hơn nữa, phương pháp phân tích này được xem là quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp.

Dựa trên các thông tin và căn cứ đã có doanh nghiệp đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua đó, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được tăng cao.

Phân tích BCTC

Công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính

Để quá trình phân tích tài chính diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn thì Mua cổ phiếu xin mách bạn một số công cụ cũng như kỹ thuật phân tích. 

Công cụ so sánh

Đây là công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích nói chung và phân tích báo cáo tài chính nói riêng. Mục đích chính của công cụ này nhằm đánh giá kết quả, xác định vị trí, xu hướng và nhịp điệu biến động của đối tượng nghiên cứu.

Trong công cụ so sánh thường áp dụng các kỹ thuật chính:

 • Kỹ thuật so sánh bằng số tương đối
 • Kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối
 • Kỹ thuật so sánh bằng số bình quân
 • Công cụ chi tiết chỉ tiêu nghiên cứu
Công cụ áp dụng

Công cụ loại trừ

Công cụ loại trừ trong phân tích báo cáo được sử dụng để xác định xu hướng tác động và mức độ ảnh hưởng đến sự biến đổi giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu của từng nhân tố. Sử dụng công cụ này ở dạng giả định và chọn ra phương án tốt nhất.

Trong công cụ loại trừ thường áp dụng các kỹ thuật chính:

 • Kỹ thuật thay thế liên hoàn
 • Kỹ thuật số chênh lệch

Công cụ liên hệ cân đối

Công cụ liên hệ cân đối được sử dụng khá nhiều trong phân tích tài chính. Nếu quan tâm có thể bạn sẽ nhận ra trong báo cáo tài chính, các chỉ tiêu nhìn chung đều có mặt cân đối. 

Kỹ thuật phân tích

Công cụ biểu đồ

Khi muốn phản ánh đối tượng nghiên cứu thì trong báo cáo tài chính thường hay dùng biểu đồ. Phản ánh đó dựa trên các mặt sau: 

 • Kết cấu và sự biến đổi kết cấu của đối tượng nghiên cứu;
 • Theo thời gian, mức độ đạt được của đối tượng nghiên cứu như thế nào;
 • Giữa các đối tượng nghiên cứu có mối liên hệ gì;
 • Mức độ phổ biến của đối tượng nghiên cứu 
 • Mức độ thực hiện kế hoạch của đối tượng nghiên cứu
 • Xu hướng tăng trưởng của đối tượng nghiên cứu

Công cụ kỹ thuật Dupont

Khi phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp thì người ta thường dùng mô hình Dupont. Dựa vào mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính trên cơ sở ban đầu nhà phân tích sẽ biến đổi thành một hàm số của hàng loạt biến số. Mức ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu gốc trong kỳ cũng được xác định sau đó. Đồng thời cũng biết được sự thay đổi của cả chỉ tiêu hốc và các nhân tố giữa kỳ phân tích với kỳ gốc.

Công cụ và kỹ thuật để phân tích

Phân tích báo cáo tài chính là một trong những kỹ năng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng không thể bỏ lỡ. Nếu bạn muốn biết rõ hơn thì đừng ngại xem ngay bài viết này nhé! Trên đây là tất cả những thông tin hữu ích dành cho bạn. Chúc bạn vận dụng thành công để lựa chọn doanh nghiệp cho phù hợp. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN