PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

Phân tích dòng tiền sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về doanh nghiệp. Không những vậy, cách phân tích này còn giúp doanh nghiệp tìm ra khả năng, xu hướng cân đối dòng tiền cho nhu cầu của từng hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, cơ cấu dòng tiền của từng hoạt động trong doanh nghiệp.

Dòng tiền được xem như là dòng máu nóng của doanh nghiệp. Để phân tích được nó thì trước tiên chúng ta phải biết nó là gì? Nội dung phân tích như thế nào? Ý nghĩa phân tích ra sao cũng như các lưu ý khi thực hiện. Và muốn giải đáp được hết những vấn đề này thì xin mời bạn cùng đến với bài viết sau đây của Mua cổ phiếu. 

PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN
Phân tích tiền vào ra của công ty

Tìm hiểu về phân tích dòng tiền

Để có thể hiểu và phân tích được dòng tiền, chúng ta phải biết được quan niệm về dòng tiền trong chứng khoán ra sao. Bên cạnh đó là những nội dung liên quan đến dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Tham khảo bài viết: CHỨNG KHOÁN KINH DOANH LÀ GÌ?

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền có tên gọi bằng tiếng Anh là Cash Flow. Đây chính là thuật ngữ dùng để chỉ sự chuyển động của tiền mặt và các khoản tương đương tiền ra vào một doanh nghiệp. Trong dòng tiền của doanh nghiệp thì có nhiều loại khác nhau. Song chúng vẫn mang một ý nghĩa nhất định đó chính là giúp doanh nghiệp nhận ra tình hình kinh doanh của mình như thế nào. Đồng thời, giúp nhà đầu tư xác định được hướng đi cho mình.

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền tự do (FCF) trong chứng khoán chính là thước đo được các nhà phân tích sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của một doanh nghiệp. Sau khi hạch toán các dòng tiền để hỗ trợ hoạt động và duy trì tài sản vốn, FCF sẽ thể hiện lượng tiền mặt mà một doanh nghiệp tạo ra.

Phân tích dòng tiền là gì?

Phân tích Cash Flow chính là việc kiểm tra hoặc phân tích các dòng tiền khác nhau vào công ty. Và dòng tiền ra khỏi công ty trong kỳ được xem xét từ các hoạt động khác nhau. Bao gồm hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Tiền liên quan đến hoạt động, chi phí và thu nhập từ các hoạt động đầu tư và tài trợ là những gì cần phân tích trong dòng tiền.

Khái niệm về phân tích Cash Flow

Nội dung phân tích dòng tiền

Trước đây chúng ta thường hay đề cập đến các khía cạnh khác nhau về tình hình tài chính, kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các phương pháp phân tích. Bao gồm: phân tích kế toán, đánh giá khái quát tình hình tài chính; hoặc phân tích cân bằng tài chính, phân tích kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, người sử dụng chưa nắm được hết các thông tin về khả năng sinh tiền của doanh nghiệp. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp phá sản mặc dù mức sinh lời của họ cao. Phân tích như này sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận rõ hơn về hoạt động của mình.

Nội dung phân tích

Nội dung của phân tích bao gồm:

 • Đánh giá khái quát tình hình biến động dòng tiền; 
 • Phân tích xu hướng và nhịp điệu biến động dòng tiền;
 • Phân tích cơ cấu dòng tiền thuần;
 • Phân tích tiền vào,
 • Phân tích tiền ra;
 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền;
 • Phân tích mối quan hệ giữa dòng tiền với các mặt khác nhau của tình hình tài chính
 • Tìm hiểu về nội dung

Ý nghĩa của phân tích tiền vào và ra

Phương pháp phân tích này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư. 

Đối với doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, dòng tiền đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp có thể thực hiện được các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư của mình nhờ vào quá trình phân tích này.

Qua quá trình phân tích, doanh nghiệp có thể mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời, thay thế và trang bị các tài sản cần thiết cho doanh nghiệp và tận dụng được các cơ hội đầu tư sinh lời hiệu quả của thị trường. 

Việc chi trả các khoản nợ, chi trả cổ tức cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn từ việc nắm rõ dòng tiền. Bảo đảm khả năng thanh toán cũng như hạn chế rủi ro phá sản.

Ý nghĩa đối với doanh nghiệp

Đối với người sử dụng thông tin

Dòng tiền được phân tích sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin đánh giá được khả năng của doanh nghiệp. Họ sẽ biết được khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán, chi trả cổ tức của doanh nghiệp ra sao. Qua đó, họ dự báo được dòng tiền trong tương lai.

Người sử dụng nắm được thông tin về dòng tiền để đánh giá được chất lượng của các khoản thu nhập. Qua việc phân tích này người sử dụng còn biết được tình trạng dòng tiền thuần của doanh nghiệp, cũng như nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. 

Ý nghĩa đối với người sử dụng

Phân tích dòng tiền 

Phân tích từ hoạt động sản xuất – kinh doanh

 • Xác định các nguồn phát sinh các dòng tiền từ hoạt động kinh doanh;  
 • Phân tích sự thay đổi của các khoản mục tài sản ngắn hạn không phải tiền và nợ ngắn hạn để thấy được các yếu tố quyết định dòng tiền từ hoạt động kinh doanh;
 • So sánh lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh với lợi nhuận sau thuế;
 • Đánh giá chất lượng của lợi nhuận (Lợi nhuận chủ yếu ở dạng tiền hay phải thu).  Phân tích biến động của lưu chuyển tiền tệ (LCTT) từ hoạt động kinh doanh;
 • Xây dựng cơ sở để dự báo LCTT trong tương lai của doanh nghiệp.
Phân tích từ hoạt động sản xuất – kinh doanh

Phân tích dòng tiền từ hoạt động đầu tư

 • Xác định các nguồn phát sinh của dòng tiền hoạt động đầu tư;
 • Đánh giá mức độ đầu tư vào TSCĐ → Chiến lược mở rộng, tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp;
 • Đánh giá mức độ đầu tư vào các tài sản tài chính, góp vốn kinh doanh → Tiềm năng thu nhập từ đầu tư tài chính, góp vốn kinh doanh;
 • Đánh giá tương quan giữa mức độ đầu tư vào TSCĐ và đầu tư tài chính → Chính sách phân bổ vốn đầu tư của doanh nghiệp, xu hướng chuyển dịch vốn đầu tư từ lĩnh vực sản xuất – kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp sang lĩnh vực đầu tư tài chính và ngược lại;
 • Nếu phát hiện khoản đầu tư vốn lớn → Tìm hiểu nguồn gốc của khoản tiền đầu tư (huy động từ đâu, lành mạnh hay không) bằng cách liên hệ với hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính. 
Phân tích từ hoạt động đầu tư

Phân tích dòng tiền từ hoạt động tài chính

 • Xác định các nguồn phát sinh của dòng tiền hoạt động tài chính;
 • Đánh giá tương quan dòng tiền nhập quỹ và xuất quỹ của từng khoản mục → doanh nghiệp đang có xu hướng thu hút vốn hay hoàn trả vốn; cơ cấu vốn của doanh nghiệp thay đổi như thế nào; 
 • Tìm hiểu nguyên nhân, động cơ huy động vốn/hoàn trả vốn bằng cách liên hệ với phân tích dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư.
Phân tích từ hoạt động tài chính

Phân tích dòng tiền sẽ mang đến cho nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp nhiều lợi ích nhất định. Việc này không thể cung cấp 1 bức tranh hợp lí về công ty. Bạn cần tham khảo và tìm hiểu kỹ hơn về tài chính thông qua các báo cáo và dữ liệu của công ty. Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm và theo dõi các bài viết đến từ Mua cổ phiếu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN