Pyn Elite Fund ‘hô’ VN-Index lên 2.500 điểm, lý giải vì sao mốc 1.800 điểm đã lỗi thời

Ông Petri Deryng, nhà quản lý danh mục của Pyn Elite Fund (Phần Lan) vừa có những đánh giá về thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đánh giá này, lãnh đạo quỹ Pyn nâng mục tiêu của VN-Index lên 2.500 điểm vào cuối năm 2024 với mức P/E tương ứng là 16,5 lần.

Lý giải về việc nâng mục tiêu của VN-Index từ 1.800 điểm trong những báo cáo trước đó, ông Petri Deryng cho rằng ngưỡng mục tiêu trên được đặt ra ở thời điểm dự trữ ngoại hối của Việt Nam còn yếu, lợi suất trái phiếu chính phủ là 8%.

Thời điểm hiện tại, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng đều đặn hàng năm, điều này có nghĩa rủi ro trong nước đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ giảm xuống còn 2% và có thể dao độg trong khoảng 3 – 4% trong những năm tới. Những yếu tố này cho phép định giá cao hơn cho chứng khoán Việt Nam.

Thêm vào đó, chính phủ sẽ thúc đẩy nền kinh tế bằng một gói chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng giai đoạn 2022-2024. Hệ quả là khu vực tư nhân có thể hưởng lợi với tăng trưởng thu nhập cao hơn trong giai đoạn 2022 – 2024.