Quý 1 PVS lãi 164 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ nhờ hoạt động liên kết

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVS) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể quý 1/2021 PVS ghi nhận doanh thu đạt 2.614 tỷ đồng giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp dạt 179 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ, biên lãi gộp được cải thiện từ 5,9% lên 6,8%.

Trong kỳ, đáng chú ý là hoạt động liên doanh liên kết có lãi tới 157 tỷ đồng tăng 391% so với cùng kỳ, lãi từ hoạt động khác đạt 42 tỷ đồng tăng 64% so với quý 1/2020.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí PVS lãi sau thuế 164 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 145 tỷ đồng.

Quý 1 PVS lãi 164 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ nhờ hoạt động liên kết - Ảnh 1.

Theo giải trình của Công ty, kết quả tăng trưởng chủ yếu là do phần lãi của các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô ( FSO , FPSO) khi hợp nhất vào báo cáo quý 1/2021 cao hơn cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, PVS dự kiến doanh thu là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 560 tỷ đồng, lần lượt giảm 53% và 21% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, PVS hoàn thành được 29,2% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 31/3/2021, PVS đang đầu tư tổng cộng 1.625 tỷ đồng vào 7 công ty liên doanh, liên kết.

Quý 1 PVS lãi 164 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ nhờ hoạt động liên kết - Ảnh 2.

Việt Dũng

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị